jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Wat is buddycoaching?

Wat is Buddycoaching?

Buddycoaching is een project voor jongeren die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Er worden vrijwilligers ingezet om samen met jongeren activiteiten te doen. Hiermee wordt ingezet op twee sporen: het versterken van het netwerk van de jongere en het preventief tegengaan van schooluitval.

brush stroke

Door samen activiteiten te doen, werken ze aan een vertrouwensband. Hierdoor wordt de Buddycoach een vertrouwenspersoon, rolmodel of steunfiguur voor jongeren, die hen ondersteunt in hun dagelijks leven. Het is iemand die luistert, aanmoedigt en supportert. Op die manier werken ze samen aan o.a. hun zelfver- trouwen en sociaal-emotionele vaardigheden. Zodat jongeren kunnen groeien naar zelfbewuste (jong)volwassene en een positieve schoolcarrière tegemoet gaan.

Samen op pad gaan zorgt ervoor dat jongeren al doende hun omgeving verkennen en werken ze aan hun zelfredzaamheid. Jullie ontdekken samen het vrijetijds aanbod in hun nabije omgeving en bouwen zo stilaan een netwerk uit. Door hen positief aan te moedigen, te supporteren voor hen en te geloven in hun kwalitei- ten en krachten, groeit hun zelfvertrouwen en worden hun sociaal-emotionele vaardigheden aangescherpt. Iets wat noodzakelijk is om aan een positieve schoolcarrière te kunnen bouwen. Buddycoaches zijn geen huiswerkbegeleiders. Ze zijn wel het luisterend oor en de ondersteuner die ze soms missen.

Wat doet een Buddycoach?

Buddycoaches zijn dus de grootste supporters van onze jongeren. Ze nemen hen mee op pad (letterlijk en figuurlijk) en creëeren een veilige omgeving waar jongeren zichzelf kunnen zijn. 

brush stroke

Als Buddycoach ben je geen hulpverlener. Jouw belangrijkste rol is het positief bekrachtigen van jongeren. Je werkt aan een vertrouwensband en ondersteunt een jongere op vlak van hun persoonlijke groei. Hierbij kan je rekenen op professione- le ondesteuning van de medewerkers van Kwadraat.

Gedurende één schooljaar heb je contact met jouw jongere. Minstens twee keer per maand ontmoeten jullie elkaar buitenshuis. Wat jullie gaan doen, bepaal je samen. Dat kan in de vorm van gesprekken of activiteiten zijn. Alle activiteiten vinden steeds plaats buiten de schooluren.
Voor iedere activiteit krijg je als Buddycoach een vergoeding om je onkosten te dekken. In jouw Buddycoachtraject steek je dus enkel vrije tijd en enthousiasme!

Hoe werkt het?

BEKWAME BUDDYCOACHES
Buddycoaches krijgen een stevige basisopleiding rond begeleidershouding en de leefwereld van jongeren. Gedurende het hele traject krijg je ondersteuning van de projectmedewerkers van Kwadraat. Er worden verschillende coachingsmomenten georganiseerd voor de Buddycoaches. Dit groepsmoment wordt voorzien als leermoment: coaches kunnen onderling hun ervaring delen en feedback geven naar elkaar. Bovendien maak je deel uit van een warme, enthousiaste ploeg!
Na de opleiding en het vrijwillige coachtraject ontvang je een COMPAS-certificaat (competentiepaspoort) COMPAS. Dit is een officiële certificering vanuit de stad Antwerpen.

VOOR WIE IS ER EEN BUDDYCOACH?
Jongeren uit het secundair onderwijs die de nodige competenties hebben om te slagen maar die een duwtje in de rug kunnen gebruiken om aan een positieve schoolcarrière te bouwen. Het zijn steeds jongeren die naar school gaan of wonen in een van de districten van Antwerpen.

AFBOUWEN & AFRONDEN
De laatste periode is een periode van afbouwen en afronden. In juni rondt de Buddycoach het traject met de jongere zorgvuldig af. Een Buddycoach traject wordt steeds met de jongere, de Buddycoach en de projectmedewerker geëvalueerd. Een tweede traject is mogelijk na overleg.

brush stroke