jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Wat is buddycoaching?

Buddycoaching is er voor leerlingen.
Buddycoaching is er voor jongeren.

Wat is buddycoaching?

Kwadraat vindt het belangrijk dat jongeren uit het secundair onderwijs hun schoolloopbaan zo goed mogelijk kunnen doorlopen. Het doel van het Buddycoachproject is dan ook zorgen dat jongeren die steun nodig hebben, hun diploma behalen. Onze Buddycoaches werken hier graag aan én doen dat helemaal vrijwillig.

Een Buddycoach ondersteunt

Maar geeft ook aandacht, luistert, moedigt aan en stimuleert de persoonlijke groei en het zelfvertrouwen.

Het is de bedoeling om jongeren hun groei verder te doen ontwikkelen. Als Buddycoach ben je geen hulpverlener, eerder een soort ‘grote broer of zus’ die zelf ook puber is geweest en die weet hoe het voor een jongere is om op te groeien in de stedelijke omgeving.
Je hebt een half jaar lang tweewekelijks contact met de jongere. Dat kan een gesprek of een activiteit zijn. Je werkt aan de vertrouwensband en ondersteunt de jongere in zijn/haar persoonlijke groei, waarbij coaching als middel wordt ingezet.
Per activiteit krijg je als Buddycoach een vergoedinig om je onkosten te dekken. In je Buddycoachtraject steek je dus enkel je vrije tijd en je enthousiasme.

brush stroke

Hoe werkt het?

Bekwame Buddycoaches

De Buddycoaches krijgen een vorming over de aspecten en vaardigheden van ‘het Buddy-coachen’. Gedurende het hele traject krijgt je ondersteuning van de projectmedewerkers van Kwadraat. Na de opleiding en het vrijwillige coachtraject ontvang je een COMPAS-certificaat (competentiepaspoort) COMPASDit is een officiële certificering vanuit de stad Antwerpen.

Voor wie is er een Buddycoach?

Voor jongeren uit het eerste, tweede en derde jaar van het secundair onderwijs die de nodige competenties hebben om te slagen maar die extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun schoolloopbaan tot een goed einde te brengen.


Zes maanden coaching

Jongeren kunnen gedurende zes maanden beroep doen op een Buddycoach. De matching gebeurt altijd met goedkeuring van de jongere en in overleg met de ouders en de aanmelder. Daarna starten we het traject en organiseren we een kennismaking met de jongere op de school en een huisbezoek (kennismaking met de ouders). De Buddycoach en de jongere ontmoeten elkaar tweewekelijks buitenhuis.

Afbouwen & afronden

Na zes maanden rondt de Buddycoach het traject met de jongere zorgvuldig af. De laatste periode is een periode van afbouwen en afronding. Een Buddycoach traject wordt steeds met de jongere, de Buddycoach en de projectmedewerker geëvalueerd. Een tweede traject is mogelijk na overleg.

brush stroke