jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Wat is buddycoaching?

Buddycoaching is er voor leerlingen.
Buddycoaching is er voor jongeren.

Wat is buddycoaching?

Kwadraat vindt het belangrijk dat jongeren uit het secundair onderwijs hun schoolloopbaan zo goed mogelijk kunnen doorlopen. Het doel van het Buddycoachproject is dan ook zorgen dat jongeren die steun nodig hebben, hun diploma behalen. Onze Buddycoaches werken hier graag aan én doen dat helemaal vrijwillig.

Een Buddycoach ondersteunt

Maar geeft ook aandacht, luistert, moedigt aan en stimuleert de persoonlijke groei en het zelfvertrouwen.

Het is de bedoeling dat jongeren zich verder kunnen ontwikkelen. Je gaat samen toewerken naar een schools traject waarbij de jongere handvaten meekrijgt om het schooljaar tot een goed einde te brengen.

Als Buddycoach ben je geen hulpverlener,eerder een vertrouwenspersoon en steunfiguur die weet wat het is voor een jongere om op te groeien in de stedelijke omgeving.
Je hebt een heel schooljaar lang contact met de jongere. Dat kan in de vorm van gesprekken of activiteiten zijn. Je werkt aan de vertrouwensband en ondersteunt de jongere in zijn/haar persoonlijke groei en gaat het netwerk proberen te versterken, waarbij coaching wordt ingezet als middel.

Per activiteit krijg je als Buddycoach een vergoedinig om je onkosten te dekken. In jouw Buddycoachtraject steek je dus enkel jouw vrije tijd en jouw enthousiasme.

brush stroke

Hoe werkt het?

Bekwame Buddycoaches

Buddycoaches krijgen een vorming over de aspecten van ‘het Buddy-coachen’ en over de vaardigheden van de Buddycoach. Gedurende het hele traject krijg je ondersteuning van de projectmedewerkers van Kwadraat. Na de opleiding en het vrijwillige coachtraject ontvang je een COMPAS-certificaat (competentiepaspoort) COMPASDit is een officiële certificering vanuit de stad Antwerpen.

Voor wie is er een Buddycoach?

Voor jongeren uit het secundair onderwijs die de nodige competenties hebben om te slagen maar die extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun schoolloopbaan tot een goed einde te brengen.


Een schooljaar lang coaching

De buddycoach en de jongere spreken af op maat. Ze zien elkaar minstens 1x per maand buitenshuis. De andere weken kunnen ze bijvoorbeeld telefonisch contact hebben. De frequentie zal afhangen van de noden en mogelijkheden van de jongere en de coach.

Er zullen 3 coachmomenten georganiseerd worden waarbij zowel de coaches als de jongeren worden uitgenodigd. Dit groepsmoment wordt voorzien als leermoment: jongeren en coaches kunnen onderling hun ervaring delen en feedback geven naar elkaar.

Afbouwen & afronden

De laatste periode is een periode van afbouwen en afronden. In juni rondt de Buddycoach het traject met de jongere zorgvuldig af.  Een Buddycoach traject wordt steeds met de jongere, de Buddycoach en de projectmedewerker geëvalueerd. Een tweede traject is mogelijk na overleg.

brush stroke