jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers

verdiepende intervisie 3

20 maart 2021 • Buddycoach training / coaching • studenten

verdiepende intervisie 3

Deze opleiding maakt deel uit van de reeks Buddycoach training / coaching • studenten . Meer info over deze reeks vind je hier.

We proberen nog steeds zoveel mogelijk op jullie noden als Buddycoaches in te spelen tijdens de intervisies. Geef je input via deze link

brush stroke