jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers

Webinars over opvoeden • Wat elk kind nodig heeft - Klaar Hammenecker

Deze reeks bestaat uit 1 sessies.

Webinars over opvoeden • Wat elk kind nodig heeft - Klaar Hammenecker

Ouderschap gaat vaak gepaard met heel wat stress. De vele – vaak tegenstrijdige – opvoedingsadviezen brengen je mogelijk aan het twijfelen. Klaar gaat tijdens deze lezing terug naar wat de essentie van opvoeden is: kinderen geven wat ze nodig hebben om te groeien tot zelfredzame, veerkrachtige en liefdevolle jongvolwassenen.

Ze reikt 5 opvoedingsbasics aan die in elke levensfase van je kind een welkome basis zijn om op terug te vallen.

In deze reeks

brush stroke