jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Jongerencoach

Wat doet een jongerencoach?

Een jongerencoach is een expert in het begrijpen en vertalen van de leefwereld van jongeren. Ze zijn een positief rolmodel en vertrouwensfiguur. Ze ondersteunen jongeren actief in hun relatie met de school en met hun gezin. Kwadraat gelooft heel erg in de krachten van de jongeren en wat ze kunnen bereiken.

De jongerencoach ondersteunt jongeren in specifieke leerdoelen. De coaches werken voor Kwadraat en studeren daarnaast nog voor een sociale opleiding. Via coaching voorkomen we dat leerlingen niet meer naar school zouden gaan en helpen we hen terug op de rails.

brush stroke

Wie zijn ze

Jongerencoaches zijn jonge geëngageerde werknemers van Kwadraat. Hun doel? Schooluitval voorkomen en jongeren activeren op verschillende levensdomeinen.

Een jongerencoach is iemand die voeling heeft met de leefwereld van de jongeren en uit eigen ervaringen spreekt als het gaat over een problematische schoolcarrière. Ze zijn de ideale brug voor jongeren. Ze helpen hen op een zo efficiënt mogelijke manier een plaats in te nemen in deze maatschappij.

brush stroke

welke jongeren worden begeleid?

De jongeren die door de jongerencoaches worden bereikt zijn jongeren die met vragen zitten die rechtstreeks, of onrechtstreeks, invloed hebben op hun schoolloopbaan.

De jongerencoach gaat op een zeer laagdrempelige manier actief aan de slag met de jongere. Afhankelijk van de aard en het gewicht van het probleem zal de jongerencoach de hulpvraag zelf beantwoorden en/of zijn ruim netwerk activeren om de jongeren terug op de rails te krijgen.

HOE KAN JE ZE BEREIKEN?

Onze jongerencoaches werken in de Stad Antwerpen en in Schoten. Meer bepaald op Linkeroever, Borgerhout, Antwerpen Kiel, Hoboken, Antwerpen Noord en Deurne. 

Ze werken in de wijk en zijn bereikbaar op school,  straat,  pleintjes, in bibliotheken, jeugdhuizen, cultuurcentra, etc. Het is een vertrouwenspersoon in de wijk.

brush stroke