jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Coaching

Wat doet een buddycoach?
Wat doet

Een buddycoach?

Een Buddycoach ondersteunt. Maar geeft ook aandacht, luistert, moedigt aan en stimuleert de persoonlijke groei en het zelfvertrouwen.

Het is de bedoeling om jongeren hun groei verder te doen ontwikkelen. Een Buddycoach is geen hulpverlener, eerder een soort ‘grote broer of zus’ die zelf ook puber is geweest en die weet hoe het voor een jongere is om op te groeien in de stedelijke omgeving.
De Buddycoach heeft een halfjaar lang tweewekelijks contact met de jongere. Samen geven ze hun traject vorm. De afspraken kunnen gesprekken zijn maar ook leuke activiteiten. Er wordt gewerkt aan de vertrouwensband, en de jongere wordt ondersteund in zijn/haar persoonlijke groei, waarbij coaching als middel wordt ingezet.
De activiteiten die de Buddycoach en de jongere samen doen, worden ook vergoed door ons.

brush stroke