jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers

Coaching

Onze coaches zijn een positief rolmodel en vertrouwensfiguur voor jongeren. Ze ondersteunen hen actief in hun relatie met de school en hun gezin. Dat doen ze door de jongeren te leren vertrouwen in zijn of haar eigen krachten en door onvoorwaardelijk te geloven in de grote mogelijkheden van de jongeren.

brush stroke

Opleiding

Kwadraat Coaching is een opleiding- en doorstroomproject. Kwadraat geeft jonge medewerkers (Jongerencoaches) en vrijwilligers (Buddycoaches) groeikansen om zichzelf verder te ontwikkelen en te bekwamen. Ze kunnen hun (vrijwilligers-)werk combineren met een sociale opleiding en zo al doende ervaring opdoen.

Expert in begrijpen

Jongeren coaching

Een jongerencoach is een expert in het begrijpen en vertalen van de leefwereld van jongeren. De coaches zijn een positief rolmodel en vertrouwensfiguur. Ze ondersteunen jongeren actief in hun relatie met de school en met hun gezin. Kwadraat gelooft heel erg in de krachten van de jongeren en wat ze kunnen bereiken.

De jongerencoach ondersteunt jongeren in specifieke leerdoelen. De coaches werken voor Kwadraat en studeren daarnaast nog voor een sociale opleiding in het volwassenenonderwijs HBO5.
Via coaching voorkomen we dat leerlingen niet meer naar school zouden gaan en helpen we hen terug op de rails.

brush stroke

Buddy coaching

Buddycoaching is een project waar een jongere en een vrijwilliger samen activiteiten doen. Door samen activiteiten te doen, werken jullie aan een vertrouwensband. Hierdoor wordt jouw Buddycoach een vertrouwenspersoon, rolmodel of steunfiguur voor jou.

Een Buddycoach ondersteunt jou. Het is iemand die luistert naar je, die je aanmoedigt en supportert voor jou. Zo kan jij als jongere groeien naar een zelfbewuste (jong)volwassene. Op die manier werken jullie samen aan o.a. je zelfvertrouwen. Het is iemand die zelf ooit tiener was en weet hoe het voor een jongere is om op te groeien in een stedelijke omgeving.

Gedurende één schooljaar gaan jullie samen op pad. Minstens twee keer per maand ontmoeten jullie elkaar om iets te doen. Wat jullie gaan doen, dat bepalen jullie samen. In een Buddycoachtraject zit dus vooral vrije tijd en enthousiasme!

brush stroke