jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers

Coaching

Onze coaches zijn een positief rolmodel en vertrouwensfiguur voor jongeren. Ze ondersteunen hen actief in hun relatie met de school en hun gezin. Dat doen ze door de jongeren te leren vertrouwen in zijn of haar eigen krachten en door onvoorwaardelijk te geloven in de grote mogelijkheden van de jongeren.

brush stroke

Opleiding

Kwadraat Coaching is een opleiding- en doorstroomproject. Kwadraat geeft jonge medewerkers (Jongerencoaches) en vrijwilligers (Buddycoaches) groeikansen om zichzelf verder te ontwikkelen en te bekwamen. Ze kunnen hun (vrijwilligers-)werk combineren met een sociale opleiding en zo al doende ervaring opdoen.

Expert in begrijpen

Jongeren coaching

Een jongerencoach is een expert in het begrijpen en vertalen van de leefwereld van jongeren. De coaches zijn een positief rolmodel en vertrouwensfiguur. Ze ondersteunen jongeren actief in hun relatie met de school en met hun gezin. Kwadraat gelooft heel erg in de krachten van de jongeren en wat ze kunnen bereiken.

De jongerencoach ondersteunt jongeren in specifieke leerdoelen. De coaches werken voor Kwadraat en studeren daarnaast nog voor een sociale opleiding in het volwassenenonderwijs HBO5.
Via coaching voorkomen we dat leerlingen niet meer naar school zouden gaan en helpen we hen terug op de rails.

brush stroke
aanmoedigen en stimuleren

Buddy coaching

Een Buddycoach ondersteunt jongeren, maar geeft ook aandacht, luistert, moedigt aan en stimuleert hun persoonlijke groei en hun zelfvertrouwen. Een Buddycoach is geen hulpverlener, eerder een soort vertrouwenspersoon die zelf ook puber is geweest en die weet hoe het voor een jongere is om op te groeien in de stedelijke omgeving.

De Buddycoach en de jongere zien elkaar een schooljaar lang. Dit kunnen telkens gesprekken of activiteiten zijn. Ze werken aan een vertrouwensband en de jongere wordt gecoacht om persoonlijk te groeien. De Buddycoach krijgt van ons een vergoeding om activiteiten te doen. In een Buddycoachtraject steekt dus enkel vrije tijd en enthousiasme.

brush stroke