jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Rots en Water

Weerbaarheidstrainingen voor jongeren

Rots en Water voor jongeren

Het vormingsteam biedt jaarlijks aan 100 jongeren een gratis en vrijwillige Rots- en Watertraining(c). Dit is een psychofysieke training waarin fysieke activiteiten afgewisseld worden met korte groepsgesprekken die gericht zijn op zelfreflectie.

Door middel van de training leren jongeren vaardigheden die hen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en in het bestendigen van aansluiting op school of op de arbeidsmarkt. Jongeren leren hierbij heel wat mentale en sociale vaardigheden. Zo moedigen we jongeren aan om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en die op een positieve manier in te zetten. Ze leren hun eigen kracht te beheersen, vergroten en richten. Ook leren ze omgaan met persoonlijke grenzen van zichzelf en anderen.

Concreet steunt het programma op 4 bouwstenen: zelfcontrole, zelfreflectie, zelfvertrouwen en daadkracht.

brush stroke

Voorwaarden

 • De jongere is tussen 12 en 25 jaar oud.
 • De jongere woont of gaat naar school in het grondgebied van de Stad Antwerpen.
 • De jongere kan minstens korte, eenvoudige teksten begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands.
 • De jongere wil vanuit de eigen motivatie actief werken rond weerbaarheid en/of agressiebeheersing.
 • De jongere kan in een groepssituatie functioneren.
 • De ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de aanmelding indien de jongere minderjarig is.

brush stroke

Uitsluitingscriteria

 • Jongeren met een verstandelijke beperking.
 • Jongeren met een lichamelijke beperking waardoor actieve lichaamsoefeningen niet haalbaar zijn.
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen.
 • Jongeren met een ernstige verslavingsproblematiek.
 • Jongeren met een ernstige psychische problematiek.
 • Een onveilige thuissituatie waarbij er niet voldoende voorzien is in de basisbehoeften van de jongere.
brush stroke

Aanmeldingsprocedure

Drie maanden voor de opstart van nieuwe vormingsreeksen, maken we die bekend op onze website. Vanaf het moment dat de reeksen bekend zijn, kan je online een aanmeldingsformulier invullen op https://onderwijs.csjdatabank.be/. Bij minderjarigen moet een professionele verwijzer het aanmeldingsformulier in te vullen, meerderjarigen kunnen eventueel zelf het aanmeldingsformulier invullen. De aanmelding komt zo terecht bij het Centraal MeldPunt (CMP).

Er worden maximum 15 plaatsen voorzien per groep. Eens alle plaatsen ingevuld zijn, worden er geen nieuwe aanmeldingen meer aangenomen.

brush stroke

Verloop

We organiseren elk jaar ongeveer 10 verschillende trainingsreeksen op basis van leeftijd en geslacht. De groepen bestaan telkens uit maximum 15 leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht. Het verloop van de training is bij de verschillende groepen gelijkaardig:

Aanmelding Het CMP stuurt de aanmelding door naar het vormingsteam. Het vormingsteam bekijkt of er aan de aanmeldingscriteria voldaan is. Indien dit niet zo is, wordt de aanmelding niet aanvaard. De jongere, zijn of haar ouder(s) en de verwijzer brengen we hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Wanneer er wel aan de aanmeldingscriteria voldaan is, lichten we de jongere, zijn of haar ouder(s) en de verwijzer in over het verdere verloop en plannen we een kennismakingsgesprek.
1 maand voor de opstart Kennismaking Ongeveer een maand voor de start van een training, nodigen we de jongere, de ouder(s) en de verwijzer samen uit op Kwadraat. Indien de jongere meerderjarig is en zichzelf heeft aangemeld, nodigen we enkel de jongere en eventueel de ouder(s) uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven we meer uitleg over de vorming en staan we stil bij de vragen en verwachtingen van alle partijen. Samen met de jongere bekijken we wat er juist moeilijk loopt op school, thuis en in de vrije tijd en wat de jongere zou willen veranderen. We bekijken of het aanbod aansluit bij de vragen en verwachtingen van de jongere en diens context en of er opgestart kan worden.
16 uur Training Een vorming duurt 16 uur en gaat, afhankelijk van de leeftijd, door op verschillende momenten. Zo is de training voor minderjarigen opgedeeld in 8 naschoolse sessies van 2 uur. De training voor meerderjarigen gaat door tijdens het weekend (1 volledig weekend + 1 zaterdag). Tijdens de vorming oefenen jongeren in groep verschillende vaardigheden in. Dit gebeurt aan de hand van fysieke oefeningen die afgewisseld worden met groepsgesprekken.
Na afronding van de training Afronding Iedere jongere die een training succesvol aflegt, nodigen we samen met zijn of haar ouder(s) en de verwijzer uit voor een afrondend gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de vorming verlopen is, wat de jongere heeft geleerd en of er een effect merkbaar is thuis, op school of in de vrije tijd. We bekijken ook wat de jongere verder nodig heeft. Indien nodig, wordt er een advies naar verdere hulpverlening gegeven.

brush stroke

Contactgegevens

Algemene vragen
Naïk Van Rossem – Teamcoördinatrice Vorming
Vrijdagmarkt 11
2000 Antwerpen
naik.vanrossem@cawantwerpen.be
0471 12 84 53

Aanmeldingen
Centraal Meldpunt voor Risicojongeren Antwerpen
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03/338.32.66
centraalmeldpunt@stad.antwerpen.be
www.onderwijsantwerpen.be
aanmelden: https://onderwijs.csjdatabank.be/

brush stroke