jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

In Your Face

Weerbaarheidstraining rond Sociale Media voor tienermeisjes

In Your Face voor tienermeisjes

In Your Face is een weerbaarheidstraining rond het thema 'seksualiteit en relaties' voor meisjes tussen 14 en 18 jaar oud. De training zelf is opgebouwd uit verschillende actieve en reflectieve groepsoefeningen die afgewisseld worden met groepsgesprekken en psycho-educatie.

Door middel van de training, verhogen meisjes hun seksuele weerbaarheid, bewustwording en zelfinzicht. Daarenboven leren ze hun grenzen ontdekken en duidelijker aangeven door ervaringen die ze opdoen tijdens de training. De deelneemsters ontwikkelen eveneens inzicht in actuele maatschappelijke thema's zoals sexting en grooming.

In Your Face wil taboes rond seksualiteit en relaties doorbreken door visies en ervaringen in verschillende situaties bespreekbaar te maken. Er wordt hierbij specifieke aandacht geschonken aan Sociale Media.

brush stroke

Voorwaarden

 • De jongere is tussen 14 en 18 jaar oud.
 • De jongere kan minstens korte, eenvoudige teksten begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands.
 • De jongere wil vanuit de eigen motivatie actief werken rond rond relationele en seksuele weerbaarheid.
 • De jongere kan in een groepssituatie functioneren.
 • De ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de aanmelding indien de jongere minderjarig is
 • De aanmelder is actief betrokken doorheen het In Your Face traject:
  ▪ De aanmelder licht de ouder(s) in over het In Your Face project
  ▪ De aanmelder volgt het advies samen met de jongere en diens netwerk verder op
  ▪ De aanmelder voorziet in aanvullende ondersteuning voor de deelneemster indien nodig
brush stroke

Uitsluitingscriteria

 • Jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen
 • Jongeren met een ernstige verslavingsproblematiek
 • Jongeren met een ernstige psychische problematiek
 • Jongeren met een ernstige gedragsproblematiek
 • Ernstige problemen met justitie waarbij de veiligheid van zichzelf of anderen in het gevaar komt
 • Een onveilige thuissituatie waarbij er niet voldoende voorzien is in de basisbehoeften van de jongere
brush stroke
De trainingen voor het voorjaar zijn weer bekend!

Nieuwe data

Aanmeldingsprocedure

Vanaf het moment dat de data van de training bekend zijn, kan je online een aanmeldingsformulier invullen op https://onderwijs.csjdatabank.be/.
Voor de training die door gaat in de HERFSTVAKANTIE 2020, is het voldoende om de aanmelding via dit formulier in orde te brengen: https://kwadraat.typeform.com/to/zBqTAi

Bij minderjarigen moet een professionele verwijzer het aanmeldingsformulier in te vullen, meerderjarigen kunnen eventueel zelf het aanmeldingsformulier invullen.

Er worden maximum 15 plaatsen voorzien per groep. Eens alle plaatsen ingevuld zijn, worden er geen nieuwe aanmeldingen meer aangenomen.

brush stroke

Verloop

De groepen bestaan telkens uit maximum 15 meisjes. Het verloop van de training is als volgt:

AanmeldingHet CMP stuurt de aanmelding door naar het vormingsteam. Het vormingsteam bekijkt of er aan de aanmeldingscriteria voldaan is. Indien dit niet zo is, wordt de aanmelding niet aanvaard. De jongere, haar ouder(s) en de verwijzer brengen we hier zo snel mogelijk van op de hoogte.


Wanneer er wel aan de aanmeldingscriteria voldaan is, lichten we jongere en de verwijzer in over het verdere verloop en plannen we een kennismakingsgesprek.
Kennismaking

Er wordt een intakegesprek gehouden op Kwadraat met aanmelder, jongere en een begeleidster van In Your Face. Tijdens het intakegesprek wordt er meer uitleg gegeven over de training. Er wordt bekeken of het aanbod aansluit bij de vragen en verwachtingen van de jongere. Wanneer alle partijen oordelen dat de training de noden van de jongere beantwoord, wordt er een engagementsverklaring ingevuld. Op deze verklaring worden niet alleen de redenen voor deelname duidelijk neergeschreven, maar worden ook een aantal afspraken vastgelegd.

Data kennismakingsgesprekken In Your Face (februari 2020):
- 23 en 24 januari tussen 12u en 19u
- 20 en 21 februari tussen 12u en 19u
- 6 en 14 februari tussen 13u en 19u

De aanmelder is actief betrokken doorheen het In Your Face traject. De aanmelder voorziet in aanvullende ondersteuning voor de deelneemster indien nodig.

16 uurTrainingEen vorming duurt 12 uur en is opgedeeld in 4 sessies van 3 uur. De training zelf is opgebouwd uit verschillende actieve en reflectieve groepsoefeningen die afgewisseld worden met groepsgesprekken en psycho-educatie. Door middel van de training, verhogen meisjes hun seksuele weerbaarheid, bewustwording en zelfinzicht. 
Na afronding van de trainingAfronding

De jongere wordt samen met de aanmelder uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Dit ongeveer 1 maand na de training. Het meisje krijgt in dit gesprek de ruimte om de training te evalueren en aan te geven hoe ze de afgelopen maand heeft ervaren. De jongere en de aanmelder krijgen mee hoe de begeleidsters het meisje hebben ervaren.
We bekijken ook wat de jongere verder nodig heeft. Indien nodig, wordt er een advies naar verdere hulpverlening gegeven.

brush stroke

Contactgegevens

Algemene vragen
Saema Mughal – vormingswerker In Your Face
Vrijdagmarkt 11
2000 Antwerpen

saema.mughal@cawantwerpen.be

0476 88 47 60

brush stroke