jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Connect & Go

Een psycho-fysieke gezinstraining voor ouders met tieners

Connect & Go

Is een psycho-fysieke training voor gezinnen met tieners. Het is een lichaamsgerichte training, waarbij er actief aan de slag wordt gegaan. Er wordt getraind en geoefend rond: weerbaarheid, grenzen aangeven en lichaamsbewustzijn. De gezinsleden krijgen hierdoor inzicht in zichzelf. Hoe is je houding? En hoe kun je goed en duidelijk communiceren met elkaar? De nadruk ligt op actief trainen en reflecteren oftewel: actie & verbinding. Connect & Go!

brush stroke connect&go

In 6 trainingen leert het gezin

 • Gronden, centreren en focussen
 • Stevig in de schoenen staan als individu en als gezin
 • Meer verbinding maken met alle gezinsleden
 • Bewust en constructief met elkaar omgaan
brush stroke

Voorwaarden

 • De tiener is het uitgangspunt. Er is minimaal 1 tiener tussen de 12-18 jaar in het gezin.
 • Het hele gezin doet mee en is bij de intake aanwezig. (met uitzondering van heel jonge kinderen, dit te bespreken.)
 • Het gezin woont op het grondgebied van de Stad Antwerpen.
 • Het gezin kan minstens korte, eenvoudige teksten begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands. (niveau A2)
 • Het gezin wil vanuit de eigen motivatie actief werken rond weerbaarheid, grenzen aangeven en lichaamsbewustzijn.

Uitsluitingscriteria

 • Gezinsleden met een verstandelijke beperking.
 • Gezinsleden met een lichamelijke beperking waardoor actieve lichaamsoefeningen niet haalbaar zijn.
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen.
 • Gezinsleden met een ernstige verslavingsproblematiek.
 • Gezinsleden met een ernstige psychische problematiek.
 • Een onveilige thuissituatie waarbij er niet voldoende voorzien is in de basisbehoeften van het gezin.
hieronder vind je de aankomende startdata

Meld een gezin aan

Flyer Connect&Go

Geen resultaten voor deze combinatie.

hoe verloopt de training?

Verloop

 • kennismaking
 • veiligheidscontract
 • gezinsopdracht |psychofysieke training | doelen individueel & gezin | psycho-educatie | basis Rots&Water
 • evaluatie + samenwerkingsopdracht
 • nazorg-gesprek 

Een losse training duurt 2 uur.

Gemiddeld bestaat 1 Connect&Go training uit 8 contact momenten waarvan
6 trainingen, 1 kennismaking en 1 eindgesprek.

Meer weten?

Jo Van Derkrieken
Vormingsmedewerker - Kwadraat