jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Ondersteuning voor Professionals

Kwadraat ondersteunt Professionals bij opvoedingsvragen
Kwadraat biedt ondersteuning naar professionals toe die vragen hebben rond opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning voor Professionals

We geven een professioneel en warm advies aan hulp- en zorgverleners. Daarnaast informeren en maken we professionelen wegwijs in het pedagogisch hulpverleningslandschap. We organiseren een laagdrempelig consult, rekening houdend met de gepercipieerde noden. 

Wij hebben ruime ervaring in opvoedingsondersteuning voor ouders en in het organiseren van oudergroepen. Wij zetten onze expertise in om een antwoord te bieden op jullie vragen en bezorgdheden over opvoeding.
Net zoals we met onze cliënten op zoek gaan naar antwoorden die het beste passen bij hun vraag en context, gaan we met jullie op zoek naar de meest passende ondersteuning.
Door het inzetten van onze eigen expertise of door het aanreiken van organisaties die de nodige ervaring hebben.

brush stroke
Kwadraat biedt een laagdrempelig

Consult

We zijn er voor elke professional die met ouders en opvoedingsverantwoordelijken in contact komt in de regio Antwerpen en Mortsel.

Vragen kunnen via mail en telefonisch beantwoord worden.

Indien nodig kunnen we mobiel werken om in teams advies te geven of vragen te beantwoorden. Kwadraat geeft daarnaast op vraag van teams een uitgebreid overzicht van ons aanbod naar cliënten/opvoedingsverantwoordelijken toe.


Chantal Driesen
03 235 89 20
info.opvoeding@cawantwerpen.be

brush stroke