jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Ondersteuning voor Professionals

Kwadraat ondersteunt Professionals bij opvoedingsvragen
Kwadraat biedt ondersteuning naar professionals toe die vragen hebben rond opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning voor Professionals

We geven een professioneel en warm advies aan hulp- en zorgverleners. Daarnaast informeren en maken we professionelen wegwijs in het pedagogisch hulpverleningslandschap. We organiseren een laagdrempelig consult, rekening houdend met de gepercipieerde noden. 

Wij hebben ruime ervaring in opvoedingsondersteuning voor ouders en in het organiseren van oudergroepen. Wij zetten onze expertise in om een antwoord te bieden op jullie vragen en bezorgdheden over opvoeding.
Net zoals we met onze cliënten op zoek gaan naar antwoorden die het beste passen bij hun vraag en context, gaan we met jullie op zoek naar de meest passende ondersteuning.
Door het inzetten van onze eigen expertise of door het aanreiken van organisaties die de nodige ervaring hebben.

brush stroke
Kwadraat biedt een laagdrempelig

Consult

We zijn er voor elke professional die met ouders en opvoedingsverantwoordelijken in contact komt in de regio Antwerpen en Mortsel.

Vragen kunnen via mail en telefonisch beantwoord worden.

Indien nodig kunnen we mobiel werken om in teams advies te geven of vragen te beantwoorden. Kwadraat geeft daarnaast op vraag van teams een uitgebreid overzicht van ons aanbod naar cliënten/opvoedingsverantwoordelijken toe.


Chantal Driesen
03 235 89 20
info.opvoeding@cawantwerpen.be

brush stroke
Lezing voor professionals door Jurgen Peeters op 14/11/2019

Democratisch Opvoeden

Straffen en belonen blijkt in sommige situaties een handige manier om op korte termijn het ‘gewenste’ gedrag te verkrijgen bij kinderen. In vele gevallen zijn er echter alternatieven en kan dit perfect vermeden worden. We gaan het hebben over hoe we de interne motivatie van het kind kunnen benutten als motor van zijn of haar ontwikkeling, het belang van de relatie en de langere termijn ontwikkeling. Tijdens deze sessie zullen handvatten aangereikt worden om kinderen te disciplineren op een manier die tegelijk ook je band met het kind positief versterkt. Verder zullen we ook een even aanraken wat de drie belangrijkste redenen van probleemgedrag bij kinderen zijn.

De lezing gaat door op 14 november 2019
van 9u30 tot 11u30
in Permeke Auditorium (De Konincksplein 26, 2060 Antwerpen)

Schrijf je hier in!

brush stroke