jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke
Campagne

Jongerencoaches

Wat doen

jongerencoaches?

JONGERENCOACHES zijn jonge geëngageerde werknemers van Kwadraat
Hun doel?
Schooluitval voorkomen en jongeren activeren op verschillende levensdomeinen. 

Een jongerencoach is iemand die voeling heeft met de leefwereld van de jongeren en uit eigen ervaringen spreekt als het gaat over een problematische schoolcarrière.
Ze zijn de ideale brug voor jongeren. Ze helpen hen op een zo efficiënt mogelijke manier een plaats in te nemen in deze maatschappij.

Wie zijn de JONGEREN die ze begeleiden?
De jongeren die door de jongerencoaches worden bereikt, en andersom, zijn jongeren die met vragen zitten die rechtstreeks, of onrechtstreeks, invloed hebben op hun schoolloopbaan.

De jongerencoach gaat op een zeer laagdrempelige manier actief aan de slag met de jongere. Afhankelijk van de aard en het gewicht van het probleem zal de jongerencoach de hulpvraag zelf beantwoorden en/of zijn ruim netwerk activeren om de jongeren terug op de rails te krijgen.

brush stroke
Ontmoet

onze Antwerpse jongerencoaches

Onze jongerencoaches werken in de Stad Antwerpen en in Schoten.

Naast de coördinator van het project, Roy, zie je hier Charley, Hamza, Ilir en Simon.
Ze werken in Antwerpen, meer bepaald op Linkeroever, Borgerhout, Antwerpen Kiel, Hoboken, Antwerpen Noord en Deurne

WIE IS WIE?
Ontdek hier onder wie ze zijn, wat ze doen, hoe ze het doen en waarom & welke jongeren ze begeleiden...

brush stroke
Jongerencoach op Linkeroever

Charly

 • 29 jaren jong
 • Hobby: muziek, voetbal
 • Studies : Maatschappelijk werk
 • Talen: Frans, Engels, Nederlands
 • Nationaliteit : Belg
 • Jongerencoach sinds 2017

From Most Wanted to "most wanted"

Bekijk hier zijn video
Jongerencoach in Borgerhout

Hamza

 • jongerencoach sinds 2018
 • 27 jonge jaren
 • Studies: Maatschappelijk werk AP Hogeschool
 • Nederlands, Arabisch, Berbers
 • Passie voor voetbal

Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van!

Bekijk hier zijn video
Jongerencoach Antwerpen Kiel & Hoboken

Ilir

 • 27 jaar jong
 • Studies: Maatschappelijk werk 
 • Vader van twee kinderen
 • Albanese origine
 • Area2020

Jongerencoach Antwerpen Noord en Deurne Noord

Simon

 • 22 jaar > Simon is hierbij onze jongste Antwerpse jongerencoach
 • Passies: Reizen en zijn vrienden
 • Studies: Maatschappelijk werk
 • Talen: Nederlands, Frans, Engels
 • Nationaliteit: Frans
 • Jongerencoach sinds 2018

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Bekijk hier zijn video